Penyebutan Surga ‘Adn di Al-Quran


Penyebutan Surga ‘Adn di Al-Quran
Penyebutan Surga ‘Adn di Al-Quran

Allah Jalla Jalaluh akan memberi hadiah berupa surga kepada orang-orang beriman. Surga Allah itu begitu luas dan luasnya seluas langit dan bumi. Surga hanyalah diberikan kepada setiap orang muslim, sedangkan orang kafir akan kekal di dalam neraka. Meskipun begitu, ada orang Islam yang langsung masuk ke surga dan ada pula yang harus disiksa di neraka terlebih dahulu. Nikmat di dalam surga itu banyak sekali, kita dapat meminta kenikmatan apapun di dalamnya seperti makanan, buah-buahan, bahkan alkohol juga dihalalkan di surga, kita diberikan gelang-gelang indah dan pakaian kita sutera. Kita juga akan bersama bidadari-bidadari yang cantik dan jelita, bahkan bisa bebas berhubungan badan di dalamnya (melakukan seks). Jadi di dalam surga semua yang Allah haramkan akan dihalalkan di surga seperti minuman anggur (alkohol) dan berhubungan seks. Bahkan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajah Allah ‘Azza Wa Jalla.


Pada tulisan kali ini kita akan membahas mengenai Surga ‘Adn di Al-Quran. Surga ‘Adn sebenarnya bukanlah jenis-jenis surga seperti yang dikatakan banyak orang.  Jannat ‘Adn (Surga ‘Adn) adalah bentuk jamak yang berarti surga-surga ‘Adn. Secara bahasa kata ‘Adn berasal dari kata ‘adana - ya’dinu - ‘adnan yang berarti menetap atau tinggal. Seorang ‘ulama yaitu Ath-Thabari menyatakan beberapa pendapat tentang makna Jannat ‘Adn ini, ada yang mengatakan Jannat ‘Adn karena tempat itu berupa kebun-kebun yang abadi dan menjadi tempat tidak, tidak ada seorang pun yang pergi meninggalkannya. Ada juga yang berpendapat kenapa dinamakan Jannat ‘Adn adalah karena surga itu adalah negeri Allah yang Dia istimewakan untuk diri-Nya dan untuk makhluk-Nya yang Dia kehendaki. ‘Ulama lain yakni AbuUbaid mengatakan bahwa Surga ‘Adn itu artinya dalam surga yang kekal. Berikut adalah ayat-ayat Al-Quran tentang penyebutan Surga ‘Adn.

1

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. (Q.S. At-Taubah : 72)

2

(yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (Q.S. Ar-Ra’d : 23)

3

(yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, (Q.S. An-Nahl : 31)


4

Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah; (Q.S. Al-Kahf : 31)

5

yaitu syurga 'Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya, sekalipun (syurga itu) tidak nampak. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. (Q.S. Maryam : 61)

6

(yaitu) syurga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan). (Q.S. Thaahaa : 76)

7

(Bagi mereka) syurga 'Adn mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka didalamnya adalah sutera. (Q.S. Faathir : 33)

8

(yaitu) syurga 'Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka, (Q.S. Shaad : 50)

9

ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, (Q.S. Al-Mu’min : 8)

10

Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. (Q.S. Ash-Shaff : 12)

11

Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Bayyinah : 8)

Itulah berbagai ayat-ayat Al-Quran tentang penyebutan Jannat ‘Adn (Surga ‘Adn). Banyak sekali dijelaskan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga yang disediakan untuk orang-orang pilihan-Nya. Semoga kita tergolong orang-orang yang masuk ke surga Allah secara langsung bersama orang-orang yang kita cintai.


Semoga bermanfaat.
Share on Google Plus

- Yusri Triadi

liputanalquran.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment