Penyebutan dan Penjelasan Neraka Jahannam di Al-Quran (3)


Bertaubatlah
Bertaubatlah

Mereka itulah orang-orang yang merugi

supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. (Q.S. Al-Anfaal : 37)

Mereka yang diazab dengan Jahannam dan diazab dengan neraka yang membakar

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. (Q.S. Al-Buruuj : 10)

Yang dimaksud dengan mendatangkan cobaan ialah, seperti mendatangkan bencana, menyiksa, membunuh dan lain sebagainya.

Pada hari akan ditampakkan kepada mereka neraka Jahannam

Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. (Q.S. Al-Fajr : 23)

Orang-orang munafik yang berprasangka buruk terhadap Allah

dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan (neraka Jahannam) itulah sejahat-jahat tempat kembali. (Q.S. Al-Fath : 6)

Api neraka Jahannam jauh lebih panas dibandingkan panas matahari

Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata: "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini." Katakanlah: "Api neraka jahannam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka mengetahui. (Q.S. At-Taubah : 81)

Berpalinglah dari mereka

Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahannam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. At-Taubah : 95)

Pada hari mereka didorong ke Jahannam dengan sekuat-kuatnya

pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat- kuatnya. (Q.S. Ath-Thuur : 13)

Orang yang berdosa kekal di neraka Jahannam

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka Jahannam. (Q.S. Az-Zukhruf : 74)

Neraka Jahannam sudah disediakan bagi orang-orang kafir

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? (Q.S. Az-Zumar : 32)

Tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri

Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? (Q.S. Az-Zumar : 60)

Orang-orang kafir digiring ke neraka Jahannam secara berombong-rombongan

Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar (telah datang)." Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya" Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. (Q.S. Az-Zumar : 71-72)

Di dalam neraka Jahannam, penghuninya tidak dibinasakan sehingga mati dan tidak akan diringankan azabnya

Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir. (Q.S. Faathir : 36)

Hidangan bagi penghuni neraka Jahannam

di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, (Q.S. Ibrahim : 16)

Allah bersumpah bahwa Dia akan membangkitkan manusia bersama syetan

Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan) Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. (Q.S. Maryam : 68)

Allah menghalau orang-orang yang durhaka ke Jahannam dalam kedaan dahaga

dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. (Q.S. Maryam : 86)

Saat Allah bertanya kepada Jahannam

(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada jahannam : "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab : "Masih ada tambahan?" (Q.S. Qaaf 30)

Amat buruk Jahannam sebagai tempat tinggal

(yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal. (Q.S. Shaad : 56)

Barangsiapa yang datang kepada Allah dalam keadaan berdosa
Sesungguhnya barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup. (Q.S. Thaahaa : 74)

Inilah Jahannam

Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya). (Q.S. Yaasiin : 63)

Itulah berbagai penyebutan dan penjelasan neraka Jahannam di Al-Quran. Sudah seharusnya kita mengambil setiap hikmah dan pelajaran dari setiap ayat-ayat suci Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar dijauhkan dari neraka Jahannam dan dimasukkan ke dalam surga.

Selesai dengan pertolongan dan taufiq-Nya.

Share on Google Plus

- Yusri Triadi

liputanalquran.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment