Surah di Al-Quran Yang Diawali Dengan Sumpah Allah


Surah di Al-Quran Yang Diawali Dengan Sumpah Allah
Surah di Al-Quran Yang Diawali Dengan Sumpah Allah

Allah Ta’ala memulai sebuah surat dengan cara-cara tertentu. Allah Ta’ala kadang memulai suatu surat dengan huruf muqatha’ah (huruf hijaiyah yang maknanya hanya Allah yang tahu), terkadang dengan memuji diri-Nya, terkadang dengan pertanyaan, terkadang dengan seruan dan ada pula dengan sumpah-Nya terhadap sesuatu. Jika Allah Ta’ala sudah bersumpah terhadap sesuatu maka hal itu pasti sangat penting dan sangat besar sekali. Lalu apa saja surah yang diawali dengan sumpah Allah Tabaraka Wa Ta’ala?

1. Surah Ash-Shaaffaat (Surah ke-37)

Demi (rombongan) yang bershaf-shaf dengan sebenar-benarnya. (Q.S. Ash-Shaaffaat : 1)

Yang dimaksud dengan “rombongan yang bershaf-shaf” di sini adalah para malaikat Allah atau makhluk lainnya seperti burung-burung.


2. Surah Adz-Dzaariyaat (Surah ke-51)

Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat. (Q.S. Adz-Dzaariyaat : 1)

3. Surah Ath-Thuur (Surah ke-52)

Demi bukit, (Q.S. Ath-Thuur : 1)

Yang dimaksud “bukit” di sini adalah bukit Sinai atau Thursina, bukit yang pernah digunakan Nabi Musa ‘alaihissalam saat bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

4. Surah An-Najm (Surah ke-53)

Demi bintang ketika terbenam. (Q.S. An-Najm : 1)

5. Surah Al-Qiyaamah (Surah ke-75)

Aku bersumpah demi hari kiamat, (Q.S. Al-Qiyaamah : 1)

6. Surah Al-Mursalaat (Surah ke-77)

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, (Q.S. Al-Mursalaat : 1)

7. Surah An-Naazi’aat (Surah ke-79)

Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras, (Q.S. An-Naazi’aat : 1)


8. Surah Al-Buruuj (Surah ke-85)

Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, (Q.S. Al-Buruuj : 1)

9. Surah Ath-Thaariq (Surah ke-86)

Demi langit dan yang datang pada malam hari, (Q.S. Ath-Thaariq : 1)

10. Surah Al-Fajr (Surah ke-89)

Demi fajar, (Q.S. Al-Fajr : 1)

11. Surah Al-Balad (Surah ke-90)

Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah), (Q.S. Al-Balad : 1)

12. Surah Asy-Syams (Surah ke-91)

Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, (Q.S. Asy-Syams : 1)

13. Surah Al-Lail (Surah ke-92)

Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), (Q.S. Al-Lail : 1)

14. Surah Adh-Dhuhaa (Surah ke-93)

Demi waktu matahari sepenggalahan naik, (Q.S. Adh-Dhuhaa : 1)

15. Surah At-Tiin (Surah ke-95)

Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun, (Q.S. At-Tiin : 1)

Yang dimaksud dengan “Tin” oleh sebagian ahli Tafsir adalah tempat tinggal Nabi Nuh ‘alaihissalam, yaitu Damaskus yang banyak pohon Tin. Sedangkan “Zaitun” adalah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh Zaitun.

16. Surah Al-‘Aadiyaat (Surah ke-100)

Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, (Q.S. Al-‘Aadiyaat : 1)

17. Surah Al-‘Ashr (Surah ke-103)

Demi masa. (Q.S. Al-‘Ashr : 1)

Itulah berbagai surah di Al-Quran yang diawali dengan sumpah Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita lihat memang ketika Allah Ta’ala menunjukkan perkara-perkara yang besar dan penting, seperti matahari, bintang, waktu fajar, waktu dhuha, masa, buah tin, buah zaitun, bahkan juga dengan para malaikat-Nya. Maka di saat Allah Ta’ala bersumpah seharusnya kita memerhatikan ayat itu lebih lagi dan lebih dalam menghayati maknanya.

Tetapi terkadang Allah Ta’ala memulai suatu surat dengan huruf muqatha’ah dan diiringi dengan sumpah-Nya. Ini sebagaimana surat-surat di bawah ini,

Shaad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. (Q.S. Shaad : 1)

Qaaf. Demi Al-Quran yang sangat mulia. (Q.S. Qaaf : 1)

Nuun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, (Q.S. Al-Qalam : 1)

Akan tetapi saya tidak memasukkannya ke dalam surah di Al-Quran yang diawali dengan sumpah Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena surah itu diawali dengan muqatha’ah lalu disambung dengan sumpah, sedangkan yang saya masukkan adalah yang memang dari awal diawali dengan sumpah Allah tanpa ada huruf muqatha’ah sebelumnya.


Semoga tulisan ini dapat menambah wawasan kita tentang Al-Quran dan menambah kecintaan kita kepada Kitabullah Subhanahu Wa Ta’ala.

Semoga bermanfaat.
Share on Google Plus

- Yusri Triadi

liputanalquran.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment