Ayat Al-Quran Tentang Siang Hari

Ayat Al-Quran Tentang Siang Hari
Ayat Al-Quran Tentang Siang Hari
Allah Tabaraka Wa Ta’ala telah membagi bumi ini menjadi dua bagian, ada siang dan ada juga malam. Siang adalah saat di mana matahari menampakkan cahanya sedangkan malam adalah saat di mana bulan menampakkan cahayanya. Tanpa adanya cahaya dari matahari dan bulan, tidak akan ada namanya siang dan malam. Allah-lah membuat bulan dan matahari bergerak pada porosnya, begitu pula bumi. Saat itulah terjadi perputaran antara siang dan malam, pagi dan sore hari. Waktu terus saja berputar sebagaimana bumi dan bulan berputar. Siapa yang dapat menggerakkan bumi dan bulan kalau tidak Allah? Siapa yang mampu memutar siang dan malam kalau bukan Allah? Maka dari itulah siang dan malam merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Tabaraka Wa Ta’ala.


Pada tulisan kali ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang siang. Simak selengkapnya pada tulisan ini.

Siang dan malam adalah kepunyaan Allah ‘Azza Wa Jalla

Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-An’aam : 13)

Allah-lah yang menciptakan siang

Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. (Q.S. Al-Anbiyaa’ : 33)

Allah Ta’ala yang memutar waktu siang dan malam

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. Al-A’raaf : 54)


Fungsi diciptakannya siang hari

Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur(mu) yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah-lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. (Q.S. Al-An’aam : 60)

Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. (Q.S. Al-Furqaan : 47)

dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, (Q.S. An-Naba’ : 11)

Pergantian siang dan malam adalah salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Q.S. Al-Baqarah : 164)

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (Q.S. Ali ‘Imran : 190)

Allah-lah yang membuat pergantian siang dan malam

Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati. (Q.S. Al-Hadiid : 6)

Siang dapat digunakan untuk perhitungan astronomi

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. (Q.S. Al-Israa’ : 12)

Allah bersumpah dengan siang hari

dan siang apabila terang benderang, (Q.S. Al-Lail : 2)

dan siang apabila menampakkannya, (Q.S. Asy-Syams : 3)

Para malaikat Allah tidak pernah berhenti bertasbih, baik siang maupun malam

Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. (Q.S. Al-Anbiyaa’ : 19-20)

Tidak mungkin malam mendahului siang. Masing-masing ada waktu beredarnya

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (Q.S. Yaasiin : 40)

Siang hari kita memiliki banyak kesibukan

Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak). (Q.S. Al-Muzzammil : 7)

Alasan kenapa Allah tidak menjadikan siang selamanya

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" (Q.S. Al-Qashash : 72)

Pada siang hari terdapat waktu sholat, yakni Dzuhur dan ‘Ashar

Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. (Q.S. Huud : 114)

Keadaan saat Allah mengumpulkan umat manusia

Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka, (mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah berdiam (di dunia) hanya sesaat di siang hari, (di waktu itu) mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. (Q.S. Yunus : 45)

Itulah berbagai ayat Al-Quran tentang siang hari. Sebenarnya masih banyak sekali ayat-ayat Al-Quran mengenai siang hari, namun kami cukupkan sampai di sini saja karena sepertinya ayat-ayat di atas sudah mewakili sebagian besar yang terdapat di Al-Quran. Semoga ayat-ayat di atas menjadi renungan bagi kita semua untuk menjadi lebih dekat dengan Allah dan kitab-Nya Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dan hikmah dari pembahasan di atas.Semoga bermanfaat.
Share on Google Plus

- Yusri Triadi

liputanalquran.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment