Ayat Al-Quran Tentang Jodoh


Ayat Al-Quran Tentang Jodoh
Ayat Al-Quran Tentang Jodoh

Jodoh adalah rahasia Allah dan umat manusia banyak sekali membicarakan masalah jodoh ini. Jodoh adalah ketetapan Allah yang Dia siapkan untuk kita semua. Carilah jodoh dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang haram. Carilah pasangan yang baik agamanya dan yang terbaik buat kita. Mohon kepada Allah dan berusahalah sebaik mungkin. Jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai pilihan kita salah dan menyebabkan kita kecewa. Pada tulisan kali ini saya akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang jodoh. Simak selengkapnya di sini.


Cinta kepada Allah adalah yang utama

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Maa’idah : 54)

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Ali ‘Imran : 31)

Mintalah jodohmu kepada Allah, bukan kepada yang lain

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina." (Q.S. Al-Mu’min : 60)

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S. Al-Baqarah : 186)


Berdoalah kepada Allah sebagaimana ketika Nabi Zakariyya berdoa minta keturunan kepada Allah

Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. (Q.S. Al-Anbiyaa’ : 89)

Allah tidak akan mengubah nasibmu kalau kau tidak mau mencoba merubahnya, termasuk jodohmu

…Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra’d : 11)

Jodohmu sudah tertulis di Lauh Mahfudz

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Q.S. Al-Hadiid : 22)

Tiada sesuatupun yang ghaib di langit dan di bumi, melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata (Lauhul Mahfuzh). (Q.S. An-Naml : 75)

Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat, perempuan yang jahat untuk laki-laki yang jahat

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (Q.S. An-Nuur : 26)

Allah yang menjadikan rasa kasih dan sayang kepada suatu pasangan

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum : 21)

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan wanita

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. Adz-Dzaariyaat : 49)

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. (Q.S. An-Najm : 45)

dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan, (Q.S. An-Naba’ : 8)

Tidak semuanya yang kamu anggap baik itu baik untukmu dan tidak semuanya yang kamu anggap buruk itu buruk untukmu, Allah lebih mengetahuinya

…Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 216)

Itulah ayat-ayat Al-Quran tentang jodoh, semoga ayat-ayat di atas menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam masalah apapun.

(Baca Juga : Apakah Pacaran Haram?)

Semoga bermanfaat.
Share on Google Plus

- Yusri Triadi

liputanalquran.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment